BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Saves Enerji Anonim Şirketi (“Saves Enerji” veya “Şirket”) olarak; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin ISO 27001 standardı gerekliliklerine göre kurulmasını ve sürdürülmesini hedeflemekteyiz. Sistemin temel amacı; hizmet sağlama ve iç süreçlerimizde regülasyon gereği korunması gereken bilgilerin gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğini sağlamaktır.

Bilgi Güvenliği kapsamında;

  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulup sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesini,
  • Stratejik iş planı ve risk yönetimi çerçevesinde, sürekliliğinin sağlanması için ilgili risklerin tanımlanması, belirlenmesi, değerlendirilmesi ve bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini,
  • Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığının artırılmasını,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uymak, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan sözleşmelere uyulmasını,
  • Şirketimizin yönetsel, operasyonel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesinin sağlanmasını,
  • Bilgi güvenliği kapsamında mevcut faaliyetlerimize yönelik müşteri ve tedarik kaynakları ve çalışan bilgileri gibi bilgi varlıklarının gizlilik ve bütünlüğünün korunmasını,
  • Çalışan ve paydaşlarımıza ait her türlü bilginin gereken kapsamda korunmasını,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürdürülebilir kılmak için sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmeyi,

sağlamak ve sektör içerisinde bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için özveri ile çalışmayı taahhüt ederiz.